Anàlisi de l’educació física escolar des de la perspectiva d’una educació per al temps lliure

Ana Ponce de León Elizondo

Idioma de l’original

Citació

Ponce de León Elizondo, A. (1998). Ponce de León Elizondo. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 23-34.

374Visites

Resum

L’article presentat recull, parcialment, les conclusions d’una investigació que aborda un tema de gran actualitat amb dimensió educativa, cultural, social, consumista i política i un dels principals problemes objecte de preocupació de pares, educadors i societat en general, les activitats de lleure i temps lliure i el rendiment escolar. Sabem que avui en dia l’educació no es pot circumscriure, únicament, a l’àmbit escolar, sinó que existeix un temps lliure en els nostres alumnes que cal encarrilar des de la institució formal per convertir-lo en un temps de lleure, un temps formatiu on el desenvolupament, la diversió i el descans es conjuguin a l’uníson a favor d’un desenvolupament de la persona. L’educació personalitzada propugnada pel sistema educatiu actual pretén preparar l’alumne en totes les seves facetes per arribar a ser persona. La dimensió del temps lliure i del lleure té una forta implicació en el currículum escolar i molt especialment en l’àrea d’Educació Física, per tal com s’espera que aquesta ofereixi el bagatge necessari perquè aquest temps de lleure contribueixi a un desenvolupament personal més gran.

Paraules clau: educació, educació física, educació formal, educación física, lleure, oci, temps lliure.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998