Anàlisi de l’àmbit empresarial i de la difusió sòciocultural de les activitats físiques d’aventura a la natura

Dr. Julión Miranda

Javier Olivera Betrán

Antoni Mora Plantalamor.

Idioma de l’original

Citació

Miranda Viñuelas, J., Olivera Betrán, J., & Mora Plantalamor, A. (1995). Análisis del ámbito empresarial y de la difusión sociocultural de las actividades de aventura en la naturaleza. Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 130-136.

374Visites

Resum

S’ analitza l’oferta empresarial d’ activitats físiques d’aventura a la natura a Catalunya, així com la seva demanda i difusió social seguint alguns dels resultats aportats per Miranda, Olivera i Mora (1995). La mostra la formen (a) dades recollides de les empreses enregistrades en el sector, (b) enquestes semiestructurades efectuades a empresaris del sector, (c) enquestes a no usuaris estratificades segons la província catalana, (d) articles periodístics seleccionats, i (e) tríptics publicitaris d’empreses. Aquesta mostra fou analitzada mitjançant mètodes d’anàlisi de continguts i anàlisi estadística. Els resultats suggereixen el nombre d’empreses del sector, la seva evolució històrica, situació geogràfica, treballadors per temporada, serveis, etc. També mostren una avaluació de les estimacions del volum d’usuaris, la seva tipologia segons edat, sexe, origen geogràfic, motivacions, etc. D’altra banda, també s’avaluen els continguts més desenvolupats pels articles periodístics, la publicitat empresarial i el seu grau d’influència, i la d’altres mitjans informatius.

Paraules clau: activitats físiques d’aventura a la natura, Catalunya, empreses, usuaris.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995