Anàlisi de la prova de coordinació dinàmica general de les proves d’ingrés a l’INEF

Jeroni Saura i Aranda

Antoni Planas Anzano

Arcadi Romera i Pascual

Jordi Sanjust i Tort

Marc Marqués Machiner

Enric Villagrasa i Sánchez

Idioma de l’original

Citació

Saura i Aranda, J., Planas i Anzano, A., Romera i Pascual, A., Sanjust i Tort, J., Marqués Machiner, M., & Villagrasa i Sánchez, E. (1990). Análisis de la prueba de coordinación dinámica general de las pruebas de ingreso en el INEF. Apunts. Educación Física y Deportes, 19, 79-86.

451Visites

Resum

Aquest treball es centra en l’estudi d’una de les proves que es realitza per a l’ingrés o selecció dels alumnes que cursaran estudis d’Educació Física a l’INEF de Catalunya, tant al centre de Lleida com al de Barcelona. La prova en concret tracta d’efectuar una valoració d’una qualitat física: la coordinació, que representa un 20% del conjunt de la puntuació que obté cada subjecte. Sempre ha representat una tasca força difícil el poder avaluar el nivell d’una qualitat física, si aquesta valoració no es realitza mitjançant proves de laboratori. Amb el condicionant que les esmentades proves són de difícil aplicació i, al mateix temps, d’un alt cost econòmic. Per poder realitzar aquesta valoració de la qualitat de coordinació és ben clar que ens hem d’atenir als diferents tests que podem trobar, i que aquests s’adaptin a la finalitat que es persegueixi amb la seva aplicació. Donat que els subjectes que realitzaran aquestes proves coneixen prèviament els protocols de tots els tests,  existeix una informació exhaustiva abans que es realitzin els mateixos. Això comporta el fet que els subjectes practiquen de forma específica i concreta la prova que posteriorment els serà sol.licitada. De tot això es deriva la hipòtesi que ha servit de base per al disseny i ulterior elaboració d’aquest trebal.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1990