Anàlisi de la interacció motriu en els esports d’equip. Aplicació de l’anàlisi dels universals ludomotors a l’handbol

Gerard Lasierra Aguilà

Idioma de l’original

Citació

Lasierra i Aguilà, G. (1993). Análisis de la interacción motriz en los deportes de equipo. Aplicación del análisis de los universales ludomotores al balonmano. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 37-53.

392Visites

Resum

Tot sistema esportiu és caracteritzat per una sèrie d’elements diferenciadors de la resta de pràctiques esportives. Prenent com a referència l’anàlisi de les pràctiques de cooperació-oposició tractarem de desenvolupar l’estudi dels universals ludomotors per tal de constatar, en el marc de la interacció motriu, com a paràmetre de l’estructura funcional, els trets diferencials entre pràctiques esportives. Partirem d’una mateixa estructura d’anàlisi que actuï com a filtre per facilitar la definició de tota situació motriu codificada i reglamentada.

Paraules clau: acció, conducta, cooperació, deportes de equipo, deportes de equipo, esports d'equip, modalitat d'execució, oposició.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993