Anàlisi de la demanda potencial de les activitats físiques d’aventura en la naturalesa a la ciutat de Barcelona

Alberto Olivera Betrán

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, A., & Olivera Betrán, J. (1998). Potential demand analysis of adventure physical activities in nature in Barcelona city. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 92-103.

323Visites

Resum

Les activitats físiques d’aventura en la naturalesa s’origina en el si dels països més desenvolupats, en la dècada dels setanta, a les societats postindustrials al fil del paradigma ecològic i en l’àmbit cultural de la postmodernitat. En l’actualitat, aquest univers de pràctiques, conegudes majoritàriament com a “esports d’aventura”, s’han consolidat com una alternativa turisticorecreativa en apogeu amb el temps d’oci actiu i han ajudat a la recuperació demogràfica i econòmica de territoris deprimits. Catalunya ha estat pionera en l’oferta d’un bon nombre d’activitats d’aquest conjunt de pràctiques; en l’actualitat, hi ha una forta estructura empresarial i una demanda creixent. La seva orografia, la tradició excursionista i muntanyenca majoritàriament urbana i la seva particular configuració cultural, social i econòmica han facilitat l’arrelament de les “Activitats físiques d’aventura en la naturalesa” (“Afan”) en la nostra comunitat. El present estudi investiga sobre la demanda potencial (no practicants) i real (usuaris) de les “Afan” a Catalunya i, en particular, a la ciutat de Barcelona, el nucli urbà del qual procedeixen la majoria de practicants. Certes indagacions sobre la demanda potencial i real ens fan preveure un creixement sostingut d’usuaris que poden desbordar l’oferta empresarial existent i generar certs problemes de massificació medioambiental. D’altra banda, el buit legal que hi ha en el terreny de les cobertures, les assegurances i les titulacions a més de l’escassa regulació d’aquestes pràctiques en el medi natural, poden provocar conflictes que desacreditarien aquest emergent sector.

Paraules clau: activitat física, aventura, naturalesa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998