Anàlisi comparativa de tècniques d’ensenyament en la iniciació al “floorball” patins

Antonio Méndez-Giménez

Idioma de l’original

Citació

Méndez Giménez, A. (2000). Comparative analysis of teaching techniques in the initiation of skating floorball. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 68-77.

392Visites

Resum

El present estudi pretén investigar els efectes que diferents tècniques didàctiques (o formes de transmissió de la informació) provoquen en el rendiment físico-esportiu i en la motivació dels subjectes que s’inicien en la pràctica d’un esport d’invasió: el floorball patins. S’utilitzà un disseny intergrup amb 75 subjectes i a cada grup se li aplicà un nivell de tractament diferent: d’una banda, proporcionant la informació directament, i d’una altra impulsant el descobriment a través de recursos lúdics i, finalment, un model intermig de iuxtaposició de les dues tendències anteriors. Els resultats mostren diferències significatives a favor del grup que realitzà l’aprenentatge en forma de recerca a través de recursos lúdics, tant en els seus nivells de motivació i en la intensitat de l’esforç, com en el rendiment en una prova tancada. Durant el joc en situació real, no es van trobar diferències entre grups ni en la presa de decisions ni en l’execució, però sí en la variable control a favor del grup que combinà ambdues tècniques.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000