Al voltant de l’ensenyament de l’educació física

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2000). En torno a la enseñanza de la educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 62, 3-4.

405Visites

Resum

Quin és el primer deure de l’home? La resposta és molt breu: ser ell mateix. Henrik J. Ibsen (Dramaturg noruec, 1828-1906) Tracta de millorar-te: és l’única cosa que pots fer per millorar el món. Ludwig Wittgenstein (Filòsof austríac, 1889-1951) El procés d’ensenyament de l’educació física consisteix bàsicament a trobar els mitjans per ajudar els educands per aprendre, practicar i formar-se. Mitjançant l’ensenyament s’articulen experiències educatives a través de les quals es poden augmentar les capacitats, l’enteniment i les actituds dels alumnes, de tal manera que aquests poden gaudir de l’experiència de l’aprenentatge i de la pràctica motora. L’ensenyament de l’educació física queda delimitat sobretot pel comportament dels professors d’educació física, durant el seu exercici professional. Els professors realitzen habitualment tasques com ara programar, presentar, demostrar, preguntar, corregir, motivar, retroinformar, reflexionar, etc., per tal d’ajudar els alumnes a aprendre i a desenvolupar-se de manera autònoma i, en definitiva, contribuir al desenvolupament eficient de la personalitat. L’ensenyament de l’educació física és eficaç quan als alumnes assimilen ràpidament aprenentatges cognitius aplicats a l’àmbit motriu, desenvolupen actituds positives gràcies a les experiències viscudes, i milloren la seva autoestima. A continuació, presentem dotze propostes sobre l’ensenyament de l’educació física que han de servir-nos per a suggerir, reflexionar, debatre i, si es considera pertinent, aplicar-les en el marc d’una educació física humanista, emocional i ecològica (que coincidirà amb l’aspecte social, personal i amb l’entorn mediambiental):   Per dur a terme aquests propòsits partirem de la concepció del nen com persona intel·ligent, autònoma i oberta a l’entorn, a la qual pretenem ajudar en el procés d’autoestructuració de la personalitat i, d’aquesta manera, millorar els seus nivells d’autoestima.   Coneixeràs la història motriu de cada un dels alumnes Els alumnes i els respectius grups que es conformen a les classes d’educació física tenen una trajectòria, una història motriu, que cal conèixer per poder planificar les nostres propostes, d’acord amb la realitat motriu del nen i del col·lectiu. Hem de cercar informació dels educadors físics que ha tingut anteriorment, accedir a les fitxes tècniques, els fulls d’observació de la lateralitat, les qualificacions i altres dades que ens puguin orientar sobre la realitat psicofísica del nen i la seva evolució. Només després de conèixer els antecedents motrius del nen i del grup podrem dur a terme una identificació d’objectius i un programa d’activitats coherent.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2000