Aeròbics and company

Carme Fadó i Sancho

Idioma de l’original

Citació

Fadó i Sancho, C. (1988). Aeróbics and company. Apunts. Educación Física y Deportes, 11-12, 28-31.

327Visites

Resum

Els aeròbics, igual que el temps, canvien de manera ràpida i constant. A mida que els científics continuen estudiant aquesta modalitat d’activitat física, va apareixent nova informació. Ja han quedat enrere aquells temps en que Jane Fonda era la representant més popular dels aeròbics. Avui en dia ja no es parla de representants sinó de modalitats; el que impera és el Low Impact com a alternativa del High Impact, i l’Interval Training com a últim descobriment al que si estan llençant tots els “FITAHOLIC” o regulars seguidors dels aeròbics.
El present article desitja exposar l’última normativa per a la pràctica dels aeròbics presentada per l’American College of Sports and Medicine, i també pretén fer una breu descripció de les tendències més actuals d’aquesta modalitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1988