Adaptacions neuromusculars durant l’entrenament de força en homes de diferents edats

Mikel Izquierdo

Xavier Aguado

Idioma de l’original

Citació

Izquierdo, M., & Aguado, X. (1999). Neuromuscular adaptations during strength training in men of different ages. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 20-26.

425Visites

Resum

L’entrenament progressiu de força màxima combinada amb exercicis de tipus explosiu indueix increment en la força màxima (isomètrica/dinamica i s’acompanya també amb augments consi-derables en la força explosiva dels músculs entrenats, no solament en les persones de 40 anys, sinó també en les de 70. L’increment de la força màxima s’explica només en part per l’augment en l’àrea de la secció transversal (AST), ja que l’activació voluntària dels músculs agonistes augmenta en major grau en les persones de mitjana i avançada edat. L’entrenament també pot induir una reducció en la coactivació dels músculs antagonistes en les persones d’avançada edat fins el mateix nivell de partida registrat per als de mitjana edat. Els treballs que es presenten també suggereixen que no solament en persones de mitjana edat, sinó també en les d’edat avançada, es poden obtenir increments significatius en la capacitat del sistema neuromuscular per produir força màxima i explosiva. Això es deu en part a les adaptacions de tipus estructural dels músculs entrenats però en major mesura a adaptacions funcionals específiques en el sistema nerviós.

Paraules clau: adaptacions neuromusculars, entrenament de força, envelliment, músculs agonistes i antagonistes.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999