Adaptació de la competició en la iniciació al futbol: estudi comparatiu de les modalitats de futbol 3 i futbol 5 en categoria prebenjamí

Daniel Lapresa

Javier Arana

Belén Garzón Echevarría

Román Egüén García

Mario Amatria

*Correspondència: Daniel Lapresa Ajamil daniel.lapresa@unirioja.es

Idioma de l’original

Citació

Lapresa Ajamil, D., Arana Idiakez, J., Garzón Echevarría, B., Egüén García, R., & Amatria Jiménez, M. (2010). Adapting Competition in Beginners’ Football: A Comparative Study of 3-a-side Football and 5-a-side Football in the Under-eights. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 43-56.

440Visites

Resum

El propòsit últim del nostre treball se centra en l’adaptació de l’esport al nen. En concret, aquest article prova de donar llum sobre com ha de ser la introducció del nen en la competició, en la iniciació al futbol. En la metodologia observacional, tot utilitzant estadística descriptiva –com a marc general– i la detecció de patrons temporals –com a exemplificació concreta–, es compara l’exercitació tecnicotàctica del prebenjamí en la modalitat vigent –el futbol 5–, amb la desenvolupada en la proposta alternativa de futbol 3. L’article, a partir de l’estudi de la utilització de l’espai de joc i de l’exercitació d’habilitats tècniques, conclou que la proposta alternativa de futbol 3 resulta més adequada a les possibilitats reals del prebenjamí.

Paraules clau: adaptació, deporte, esport, fútbol 3, fútbol 5, metodología observacional, nen.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de juny de 2008

Acceptat: 9 de setembre de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010