Activitats físiques a la natura: un objecte a investigar. Dimensions científiques

Dr. Julión Miranda

Enrique Lacasa

Ignacio Muro

Idioma de l’original

3Visites

Resum

Les activitats físiques en el medi natural han tingut una difusió vertiginosa en els darrers anys. Molts factors afavoreixen aquest fenomen: necessitat de contacte amb la natura, recerca de sensacions i emocions en una societat massa rutinària i controlada, recerca d’altres estats de consciència en una societat desacralitzada i laica, una nova manera de viure les vacances que genera l’aparició de nombroses empreses i serveis, reactivació de zones desfavorides, etc. En aquest estudi es fa una revisió de la literatura científica i de l’estudi de la investigació sobre aquest apassionant tema, fent especial èmfasi en les tesis doctorals realitzades a partir del 1960. S’observa una major investigació en els temes relacionats amb l’educació i la gestió.

Paraules clau: activitats físiques en el medi natural, educació, gestió, literatura científica, tesis doctorals.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995