Activitats aquàtiques educatives per a nadons: una proposta de formació de tècnics basada en l’assessorament

Gema Boluda Viñuales

Idioma de l’original

433Visites

Resum

La investigació que presentem té com a objectiu fonamental analitzar l’aplicació d’un programa aquàtic educatiu (PAE) per a infants de zero a tres anys per mitjà de la formació a un grup de tècnics aquàtics mitjançant un procés d’assessorament. En el marc teòric aprofundim en els fonaments teòrics de la investigació: els programes d’activitats aquàtiques en la primera infància i les diferents perspectives pel que fa a la formació del professorat, centrant-nos en l’assessorament com una proposta de formació. Les  conclusions presentades ens aporten moltes dades que confirmen el marc teòric establert i ajuden a reorientar les futures formacions inicials i continuades posteriors amb actuacions que permetran millorar-les. Un element clau que hem anat fonamentant durant el procés d’investigació és que la formació inicial no és suficient per assolir els objectius i continguts del PAE.

Paraules clau: activitats aquàtiques, assessorament, formació continuada, formació del professorat, Infants, natació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2010

Data de lectura: 6 de novembre de 2009