Activitat física i cor

Dr. J.R. Serra Grima

Dra. Mariona Segura

Idioma de l’original

Citació

Serra Grima, J .R., & Segura, M. (1993). Actividad física y corazón. Apunts. Educación Física y Deportes, 27, 58-65.

419Visites

Resum

L’exercici físic exerceix efectes favorables sobre el cor en par degut a la modificació dels factors de risc càrdio-vascular entre els quals el colesterol, la hipertensió i l’obesitat són els més significatius. Els efectes de l’exercici físic es produeixen a llarg termini per la qual cosa els programes d’entrenament han de ser, en el possible, permanents i sense períodes d’inactivitat massa llargs. Alhora, els beneficis de l’exercici tenen relació amb el nivell d’activitat física. S’ha demostrat, però, que caminar amb pas vigorós exerceix efectes sobre la condició física semblants als que exerceixen tres sessions d’entrenament a la setmana de cursa contínua. L’entrenament físic supervisat en pacients que han sofert un infart de miocardi té, així mateix, efectes beneficiosos demostrats en diversos estudis de caràcter multicentric. El risc de l’activitat física en aquests pacients és mínim si s’adapta el nivell de l’entrenament a cada situació. La qualitat de vida d’aquests pacients millora sensiblement si entre les mesures de prevenció secundària s’introdueix l’exercici físic.

Paraules clau: factors de risc càrdio-vascular, nivell activitat física, prevenció primària, prevenció secundària.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1992