Activitat física amb gent gran. Treball en circuit.

Pilar Pont Geis

Idioma de l’original

Citació

Pont Geis, P. (2001). Physical activity with elders. Curcuit work. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 62-70.

240Visites

Resum

L’article següent té com a objectiu adaptar el mètode de treball en forma de circuit a les sessions d’activitat física amb gent gran. Tenint com a punt de partida el concepte de circuit utilitzat com a mètode en les sessions tradicionals d’activitat física o bé en sessions especifiques d’entrenament i atès que l’objectiu d’aquesta forma de treball en aquest tipus de sessió, és ben diferent de l’objectiu en el treball corporal amb grups de gent gran. Trobem un punt en comú que serà la forma i el mètode de treball. Vegem, doncs, una primera part d’aquest article on es presenten els aspectes de tipus teòric i els diferents conceptes de circuit per relacionar-los, a continuació, amb els objectius de treball corporal amb gent gran i proposar les adaptacions pertinents. En una segona part, es presenten un seguit de propostes de circuits diferents, preparats per treballar amb gent gran i que responen als diferents objectius amb aquest grup d’edat.

Paraules clau: circuit, gent gran, treball corporal.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001