Actituds cap al dopatge segons l’esport practicat pels joves

Gerardo José Ruiz-Rico Ruiz

Mª Luisa Zagalaz Sánchez

Félix Zurita-Ortega

Manuel Castro-Sánchez

Ramón Chacón-Cuberos

Javier Cachón Zagalaz

*Correspondència: Gerardo José Ruiz-Rico Ruiz gerardo121988@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Ruiz-Rico Ruiz, G. J., Zagalaz Sánchez, M. L., Zurita Ortega, F., Castro Sánchez, M., Chacón Cuberos, R., & Cachón Zagalaz, J. (2017). "Attitudes toward doping according to sport practiced by young people" (2006-2015). Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 29-39. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.03

592Visites

Resum

El dopatge és un fenomen que acompanya l’esport d’alta competició, però en escasses ocasions s’ha prestat l’atenció necessària en l’àmbit de l’esport d’oci, per la qual cosa la present recerca planteja com a objectiu analitzar i establir les relacions entre les actituds cap a l’ús de substàncies dopants per part d’estudiants preuniversitaris en funció del tipus d’esport que practiquin i de si se’ls ha instat alguna vegada al dopatge. Van participar-hi 839 estudiants d’edats compreses entre els 15 i 18 anys (M = 16.22 anys, DE = .77), que va permetre el registre i avaluació de les variables tipus d’esport, instat al dopatge i actituds cap al dopatge; per a la seva recollida es va utilitzar un qüestionari ad-hoc i l’escala d’actituds cap al dopatge (PEAS) de Petróczi (2002). Els resultats van mostrar que la majoria dels participants tenen actituds poc permissives cap al dopatge; els joves que practicaven ciclisme, o que realitzaven regularment aixecament de peses tenen actituds més propenses cap al dopatge; els participants als quals se’ls havia suggerit alguna vegada que es dopessin tenien actituds més permissives cap al dopatge; els individus que practicaven ciclisme o aixecament de peses van ser aquells als quals més vegades se’ls havia instat al dopatge.

Paraules clau: actituds, ciclisme, dopatge, entorn, fair play, permissivitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 31 de maig de 2016

Acceptat: 5 de gener de 2017

Publicat: 1 d'octubre de 2017