Entrenamiento para tratar la hipertensión

Natàlia Balagué

Francesc Reig

Alberto Sánchez

Original Language

Cite this article

Balagué, N., Reig, F., & Sánchez, A. (1986). Entrenamiento para tratar la hipertensión. Apunts. Educación Física y Deportes, 03, 57-69.

416Visites

Resum

La hipertensió es defineix com l’elevació de la pressió de la sang en el sistema vascular arterial. Segons els criteris de l’O.M.S. (39) es considera normal una pressió sistólica de 140 mm Hg i una pressió diastólica de 90 mm Hg (o xifres inferiors). Aquesta mateixa organització entén com a hipertens l’adult amb valors de pressió sistólica iguals o superiors a 160 mm Hg i valors de pressió diastólica iguals o superiors a 95 mm Hg. Els grans estudis epidemiológics americans i les dades de les companyies d’assegurances han constatat que la hipertensió arterial és un factor de risc cardiovascular de primer ordre, i un dels dos paràmetres (juntament amb l’edat) més directament relacionats amb la mortalitat global (21). Aquest fet unit a les importants repercussions socioeconómiques que té en els paisos occidentals desenvolupats (relacionades amb les despeses mèdico-sanitàries que suposa, l’absentisme laboral, les pensions anticipades i incapacitats laborals que origina, etc.) permet comprendre perquè aquesta malaltia suposa un clar motiu de preocupació per la nostra societat. Existeixen una sèrie de factors íntimament lligats a les característiques i estil de vida dels països amb alt grau de cultura i desenvolupament industrial, que predisposen a l’aparició de hipertensió arterial essencial o de causa desconeguda.

ISSN: 2014-0983

Published: 1 de gener de 1986