Visió i esport: Per què un monogràfic?

Joan Palmi

*Correspondència: Joan Palmi

Idioma de l’original

Citació

Palmi, J. (2007). Vision and sport: the reason for a monograph. Apunts. Educación Física y Deportes, 88, 3-6.

355Visites

Resum

Una de les capacitats humanes més rellevants és la visual. Per mitjà de la vista analitzem allò que ens envolta. Els ulls estan constantment recollint la informació de l’entorn per permetre una millor adaptació del nostre organisme. La nostra mirada és un continu en el procés de percepció i posterior presa de decisió. Des de fa segles, aquesta capacitat ha estat estudiada per físics (optometristes), psicòlegs, metges (oftalmòlegs). Des dels orígens s’han estudiat diferents temes, que han comprès des de l’anatomia de l’ull fins al procés de percepció visual (Kluka i cols., 1996).

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2007