Variables determinants del drag-flick en jugadores d’hoquei sobre herba

Cristina López de Subijana Hernández

María Gómez

Laura Martín-Casado

Enrique Navarro

*Correspondència: Cristina López de Subijana c.lopezdesubijana@upm.es

Idioma de l’original

Citació

López de Subijana Hernández, C., Gómez, M., Martín-Casado, L., & Navarro, E. (2012). Variables Determining the Drag Flick in Field Hockey Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 63-69.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.07

593Visites

Resum

El penal és una de les situacions de joc més importants en l’hoquei sobre herba. Les dones utilitzen menys el drag-flick que els homes. Els objectius d’aquest estudi van ser descriure els paràmetres cinemàtics del drag-flick en jugadores especialistes i trobar les variables determinants en el rendiment d’aquest gest tècnic en jugadores d’hoquei. Es van analitzar quinze llançaments de cinc llançadores amb 6 càmeres del sistema de captura automàtica VICÀS registrant a 250 Hz. Per a la comparació de mitjanes, es va utilitzar una anàlisi no paramètrica Kruskall Wallis d’un factor (subjecte). Aquells paràmetres en què es van trobar diferències significatives es van comparar per parells per mitjà d’una U de Mann Whitney. Les jugadores 1 (22,5 ± 0,9 m/s) i 3 (22,6 ± 0,7 m/s) van registrar velocitats de sortida de la bola superiors (p < 0,001) a totes les altres jugadores (19,1 ± 0,7 m/s jugadora 2; 20,5 ± 0,4 m/s jugadora 4, i 19,9 ± 0,4 m/s jugadora 5). La jugadora 1 basa la seva acceleració final en un doble suport llarg, amb una seqüència de velocitats i una distància recorreguda al més àmplia possible. No obstant això, la jugadora 3 basa la seva velocitat en la cursa prèvia i en una seqüència de moviments explosiva. Les característiques individuals de cada jugadora tenen un paper important en l’elecció d’una estratègia tècnica de llançament o una altra.

Paraules clau: dones, hoquei sobre herba, llançaments, velocitats angulars.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 23 de maig de 2011

Acceptat: 18 d'abril de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012