Valoració i entrenament de la força-resistència abdominal: validesa comparativa i reproductibilitat de tres proves d’avaluació en tennistes

Narcís Gusi

Juan Pedro Fuentes

Idioma de l’original

Citació

Gusi, N., & Fuentes, J. P. (1999). Valoration and training of the abdominal strength-resistance: comparative validity and reproducibility of three test of evaluation in tennis players. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 55-59.

409Visites

Resum

Es va estudiar la reproductibilitat i l’aplicabilitat de les proves efectuades durant 30 segons a la màxima intensitat següents: 1) “sit-up amb genolls flexionats” 90°, 2) encorbades, i 3) rotacions de tronc. Es va aplicar cada una 3 vegades en 23 tennistes de 14 a 16 anys (15 dones 8 homes) calculant-se: a) Error Metòdic (ME); b) Coeficient de variació (V) associat al ME; c) Coeficient de correlació interclasse (ICC) i d) r de Pearson. Conclusions: I) El sexe no va afectar significativament en cap de les tres proves; 2) Les encorbades són la prova d’elecció per valorar o de-senvolupar la força-resistència abdominal; 3) La valoració mitjançant les proves de sit-up o encorbades requereixen un assaig previ; 4) Les encorbades (ICC = 0,97) i “sit-up” (ICC = 0,95) van ser altament reproductibles i amb V baixos entre les diferents aplicacions; 5) La valoració dels rotadors del tronc requereix una altra prova alternativa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999