Valoració dels beneficis psicològics de l’exercici físic en persones grans

Manuel de Gracia

Maria Marco

Josep Garre

Idioma de l’original

Citació

de Gracia, M., Marco, M., & Garre, J. (1999). Psichological benefit valoration of physical exercise in aged people. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 46-54.

370Visites

Resum

En aquest treball es presenten els resultats de l’avaluació dels efectes immediats de l’exercici físic sobre el benestar psicològic en una mostra (n=95) de persones grans (x=68 anys) inicialment sedentàries. Els subjectes participants en l’estudi van ser assignats aleatòriament a quatre grups: ) grup d’exercici aeròbic (n=30), 2) grup d’exercici no-aeròbic (ioga) (n=27), 3) grup control d’activitats socials (n=20) i 4) grup control en llista d’espera (n=18). Es va utilitzar com a instrument d’avaluació de les respostes psicològiques globals induïdes per l’exercici la Subjective Excercise Experiences Scale (SEES; McAuley & Courneya, 1994) i, com a mesura de la sensació de l’esforç percebut, la Perceived Exertion Scales (RPE-Scales; Borg, 1982). Els resultats de la valoració de 4 mesos d’entrenament, indiquen un augment significatiu del benestar psicològic en els dos grups d’exercici (aeròbic i no-aeròbic) en comparació amb els mesuraments pre i post exercici, i amb els grups control (activitats socials i llista d’espera). El grup d’exercici aeròbic va presentar puntuacions més elevades en el benestar psicològic i en la sensació de fatiga que el grup d’exercici no-aeròbic. Els resultats indiquen també diferències en el benestar psicològic i la sensació de fatiga entre les sessions d’exercici en tots dos grups.

Paraules clau: benestar psicolegic, exercici aerobic, Ioga, persones grans.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999