Valoració del raquis toràcic, lumbar i inclinació pelviana en ciclistes de categories elit i màster 30

José María Muyor Rodríguez

Pedro Ángel López-Miñarro

Fernando Alacid Cárceles

*Correspondència: José María Muyor Rodríguez josemuyor@ual.es

Idioma de l’original

Citació

Muyor Rodríguez, J. M., López-Miñarro, P. A., & Alacid Cárceles, F. (2012). Assessment of the Thoracic Spine, Lumbar Spine and Pelvic Tilt in Elite and Master 30 Class Cyclists. Apunts. Educación Física y Deportes, 108, 17-25.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/2).108.02

388Visites

Resum

L’objectiu principal de l’estudi va ser avaluar la disposició sagital del raquis toràcic, lumbar i inclinació pelviana en bipedestació i sobre la bicicleta, en ciclistes de les categories elit i màster 30. Un total de 45 ciclistes elit (mitjana d’edat: 22,71 ± 3,23 anys) i 45 ciclistes màster 30 (mitjana d’edat: 34,40 ± 2,87 anys) van ser avaluats amb el sistema Spinal Mouse® en bipedestació i sobre la bicicleta en les diferents agafades del manillar: transversal, de manetes i baix. En bipedestació, els valors angulars mitjans per al raquis toràcic, lumbar i inclinació pelviana van ser de 47,96 ± 7,23°; –27,62 ±  6,97° i 14,29 ± 5,49°; i de 47,82 ± 9,32°, –26,58° ±  5,97° i 12,07 ± 4,77°, per als ciclistes elit i màster 30, respectivament. En ambdues categories, es va observar una elevada freqüència de casos amb hipercifosi toràcica en bipedestació (57,80 % en elit i 53,40 % en màster 30). Sobre la bicicleta, els ciclistes elit i màster 30 van mostrar una reducció significativa de la cifosi toràcica respecte a la bipedestació. Quant al raquis lumbar, es va disposar en una postura d’inversió. En conclusió, la freqüent hipercifosi toràcica en bipedestació, en ambdues categories de ciclistes, podria estar més relacionada amb altres factors que amb la postura adoptada sobre la bicicleta.

Paraules clau: ciclisme, cifosi, columna vertebral, lordosi, postura.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de gener de 2011

Acceptat: 1 de juliol de 2011

Publicat: 1 d'abril de 2012