Valoració de la influència de la pràctica del futbol en l’evolució de la força, la flexibilitat i la velocitat en població infantil

Silvia Sedano

Gonzalo Cuadrado Sáenz

Juan Carlos Redondo

*Correspondència: Silvia Sedano Campo ssedc@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Sedano Campo, S., Cuadrado Sáenz, G., & Redondo Castán, J. C. (2007). The influence of the practice of football in the evolution of the strenght, the flexibility and the speed in schoolboys. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 54-63.

362Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi és valorar la influència que la pràctica regular del futbol té sobre alguns aspectes de la condició física (força explosiva del tren inferior, flexibilitat i velocitat) en nens d’entre 7 i 14 anys. D’altra banda, també pretenem de determinar la correlació existent entre les tres capacitats avaluades, comparar-ne els resultats amb població infantil general i analitzar les possibles influències que la pràctica d’aquest esport pot tenir en el desenvolupament evolutiu.
La mostra es compon de 106 nens que practiquen futbol federat en clubs de la comunitat de Castella-Lleó.
En primer lloc, vam determinar el pes i la talla de cada participant en l’estudi i posteriorment vam passar tres proves de valoració de la condició física que formen part de la bateria EUROFIT: Flexió de tronc des de posició d’asseguts, salt horitzontal i cursa de 10 X 5 m anada i tornada.
Observem la important influència que té la pràctica del futbol en la flexibilitat i la velocitat quan comparem les dades amb les obtingudes en escolars de la mateixa comunitat autònoma. S’observa també la correlació forta i positiva que hi ha entre la força i la velocitat.

Paraules clau: escolars, EUROFIT, Flexibilitat, Força explosiva, futbol, velocitat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener 2017