Valoració de la condició física funcional, mitjançant el Senior Fitness Test, d’un grup de persones grans que realitzen un programa d’activitat física

Nuria Garatachea Vallejo

Raquel Val Ferrer

Itziar Calvo Jimena

José Antonio De Paz Fernández

Idioma de l’original

Citació

Garatachea Vallejo, N., Val Ferrer, R., Calvo Jimena, I., & De Paz Fernández, J. A. (2004). Functional physical condition valoration, by means of the Senior Fitness Test, of a group of elders who undertake a physical activity program. Apunts. Educación Física y Deportes, 76, 22-26.

569Visites

Resum

L’exercici físic pot pal·liar les limitacions que va imposant el procés d’envelliment, però ha de ser individualitzat a les característiques de la persona gran. Per això cal la valoració de la condició física d’aquesta. El Senior Fitness Test (SFT) és una bateria adreçada a fer aquesta valoració, i és una de les poques que està adaptada a les persones grans. Per això ens hem plantejat d’utilitzar aquesta bateria per a la valoració de la condició física funcional d’un grup de persones grans que realitzen un programa d’activitat física. Van participar en aquest estudi 22 dones i 11 homes (67,36 ± 4,79 anys), els quals van realitzar el SFT, que consta de 6 proves (Rikli i Jones, 2001). Els resultats indiquen que els homes obtenen unes millors puntuacions en les proves de força i de resistència aeròbica, però les dones tenen més flexibilitat de braços. Quan es van calcular els percentatges de cada prova segons els valors normatius del SFT no existien diferències entre sexes i passa que la mostra avaluada té alts nivells de força i una acceptable flexibilitat i agilitat, encara que la capacitat de resistència és la més limitada. Es fa imprescindible disposar de referències de la població espanyola.

Paraules clau: condició física funcional, persona gran, test.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2004