Una transició necessària

Jordi Solà i Grancha 

Idioma de l’original

459Visites

Resum

La revista Apunts. Educació Física i Esports, en endavant Apunts, deixa de sortir en paper.

Aquesta frase seria la del titular d’una notícia de qualsevol diari d’informació generalista. Tant de bo un dia la revista Apunts tingués aquest ressò mediàtic.

Avui dia tots els números de la revista es poden consultar en accés obert en les tres llengües actuals de la publi­cació (català, castellà i anglès).

Ara l’INEFC, editor d’Apunts, fa un pas més per contribuir a la sostenibilitat i a la responsabilitat social que li pertoca sense abandonar els criteris d’exigència, de qualitat, d’obertura i d’avaluació rigorosa dels originals rebuts i de màxima indexació.

En la mateixa línia d’adaptació a una realitat social que canvia contínuament, la seva direcció ha creat l’apartat Scientific Notes. Seran articles curts que tractaran sobre els nous enfocaments i avenços científics en el camp de l’educació física i l’esport.

Moltes gràcies a totes les persones que ens llegiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2019