Una selecció bibliogràfica per continuar aprofundint en esport, xarxes socials i espai públic

Xavi Camino

*Correspondència: Xavi Camino xavi.camino@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Camino, X. (2008). Una selección bibliográfica para seguir profundizando en deporte, redes sociales y espacio público. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 121-123.

335Visites

Resum

Aquesta selecció bibliogràfica ofereix diferents camins per continuar aprofundint en els temes tractats en aquest dossier monogràfic (Puig i Maza, 2008). Per fer-ho, s’ha establert una classificació dels textos en les sis categories temàtiques següents:
• Sociologia urbana i espai públic.
• El model de transformació urbana de la ciutat de Barcelona.
• Xarxes socials.
• Esport i capital social.
• Esport i espai.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008