Un plantejament diferent de les activitats aquàtiques: “banyar-se al mar”

Vicenç Roura i Mir

Idioma de l’original

Citació

Roura i Mir, V. (1990). Un planteamiento diferente de las actividades acuáticas: "bañarse en el mar". Apunts. Educación Física y Deportes, 21, 25-30.

362Visites

Resum

Fins no fa gaire, l’activitat física desenvolupada en un medi aquàtic era coneguda com a “natació”. Darrerament ja es parla d’activitats aquàtiques” o “programes aquàtics”, diferenciant-los segons el seu objectiu en utilitaris (aprendre a sobreviure i desplaçar-se en el medi aquàtic), recreatius (divertir-se i realitzar activitats purament lúdiques servint-se de l’aigua), competitius (pensats per a millorar el rendiment i aconseguir millors marques), educatius (contribuir al desenvolupament integral de l’individu a través del moviment), etc. És evident que el terme, que podríem anomenar clàssic, natació, atorga a l’aigua un paper molt restringit, limitat pràcticament a permetre recórrer metres i més metres lineals sobre la seva superfície. No contempla, per exemple, un descens per un tobogan cobert d’una fina pel.lícula d’aigua i amb arribada a un petit vas. I no obstant això, aquesta darrera activitat no deixa de ser ben aquàtica. Calia, doncs, davant d’aquests nous corrents, trobar un terme més genèric que abracés totes les activitats que es poden realitzar amb l’aigua com a eix central. Activitats aquàtiques o programes aquàtics sembla ser que compleix aquest requisit. Arribats a aquest punt, si actualment ens plantegem realitzar un programa aquàtic generalment ja tindrem clar amb quin plantejament el volem i buscarem la piscina on poder-lo dur a terme.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1990