Un model de formació permanent de l’entrenador de futbol

José María Yagüe Cabezón

Antonio Fraile-Aranda

Martín Rodríguez Rojo

Idioma de l’original

Citació

Yagüe Cabezón, J. M., Fraile Aranda, A., & Rodríguez Rojo, M. (2004). A permanent model formation of the football coach. Apunts. Educación Física y Deportes, 75, 50-54.

417Visites

Resum

L’article descriu els detalls d’una investigació qualitativa sobre la formació permanent d’un grup d’entrenadors de futbol base de Lleó, i també el disseny, experimentació i avaluació del programa consensuat de formació per a aquest grup d’entrenadors, a través d’ un Seminari de treball col·laboratiu, que encara que segueix les pautes marcades pels seus participants, també pren com a referència els dèficits de formació trobats en la formació inicial. El model d’entrenador que proposem és el d’un tècnic pràctic, reflexiu i investigador de la pràctica del futbol mitjançant un treball col·laboratiu amb els seus companys.

Paraules clau: col·laboració, entrenador, Formació permanent, fútbol, reflexió.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2004