Un mètode per l’ensenyament de la tàctica

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera, X. (1985). Un método para la enseñanza de la táctica. Apunts. Educación Física y Deportes, 01, 43-48.

340Visites

Resum

La preparació d’un equip, inclosa dins d’un context més ampli anomenada la preparació tàctica, requereix com qualsevol altra part de la preparació d’un equip, una estructuració i una progressivitat, sempre d’acord amb les lleis biològiques del desenvolupament del nen i que de forma incomprensible s’omet, i dóna pas a autèntics errors tècnics i pedagògics que van en detriment del progrés individual del jugador i en conseqüència del nivell de l’esport en qüestió. En les categories inferiors, aquest problema té aspectes alarmants, ja que una gran majoria dels equips tenen desenfocada aquesta important qüestió cosa que produeix un desequilibri en la preparació i en la formació dels equips. 

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1985