Un estudi pilot de les característiques motivacionals dels tennistes i dels tennistes en cadira de rodes en competició

Eduardo Cervello

Juan Pedro Fuentes

David Sanz Rivas

Idioma de l’original

Citació

Cervelló Gimeno, E., Fuentes García, J. P., & Sanz Rivas, D. (1999). A pilot study about motivational characteristics of competition tannies players and tennis players on wheel chairs. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 73-79.

354Visites

Resum

Aquest estudi analitza les característiques motivacionals del tennis de competició en esportistes d’alta competició practicants de tennis i tennis en cadira de rodes. Per a això es pren com a marc teòric la perspectiva de les fites d’assoliment (Nicholls, 1989; Roberts, 1992). S’analitzen les relacions entre l’orientació motivacional i una sèrie de variables psicològiques com són les creences sobre les causes d’èxit en esport, la satisfacció amb els resultats esportius, la diversió amb la pràctica esportiva i la preferència per tasques amb diferent grau de dificultat. Els resultats mostren, enfront d’estudis anteriors, que tant l’orientació a l’ego com l’orientació a la tasca s’associen a patrons motivacionals adaptatius. Per últim, s’han trobat diferències significatives en algunes de les variables estudiades entre els tennistes i els tennistes en cadira de rodes. Les possibles implicacions que per a l’entrenament poden tenir aquests resultats són discutides en el treball.

Paraules clau: esport adaptat, esport inclusiu, motivació, tennis, tennis en cadira de rodes.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999