Un estudi del joc de les bitlles a Boiro: aspectes històrics, estat actual de pràctica i perspectives de futur

José Eugenio Rodríguez Fernández

*Correspondència: José Eugenio Rodríguez Fernández uxiorf@hotmail.com

Idioma de l’original

411Visites

Resum

En aquest estudi d’investigació es recullen les particularitats de la pràctica del joc de bitlles a l’Ajuntament de Boiro (La Corunya), únic municipi de la província on en l’actualitat es manté viu aquest joc popular i tradicio­nal, un esport antiquíssim, molt estès en totes les cultures (Ruiz, 2000) i un dels més practicats a tot el món en les seves diferents modalitats i variants.

Paraules clau: bolos, folklore, jocs populars i tradicionals, relacions culturals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2015

Data de lectura: 19 de setembre de 2013