Un desafiament important: el nou pla d’estudis

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (1997). Un desafío importante: el nuevo plan de estudios. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 3-4.

295Visites

Resumen

La renovació acadèmica periòdica dels plans d’estudi és un procés necessari en una institució docent. El conjunt de pràctiques, sabers i actituds que conformen la docència en un centre de formació sota la responsabilitat dels formadors, cal que sigui coherent amb la realitat social que l’envolta, el possibilita i el justifica. L’educació de persones i la formació de professionals és el major repte que tenen plantejats els centres universitaris de rang superior, el pla d’estudis és el procediment oficial que disposen per portar a terme aquest desafiament, però els temps canvien, els hàbits dels individus es modifiquen, sorgeixen noves creences, es renoven els sabers, la societat es transforma i les persones es fan diferents amb l’implacable pas de les dècades i les generacions. Els plans d’estudi han de reflectir fidelment aquests canvis i incorporar-los als seus continguts, les seves propostes i la seva filosofia. Consegüentment, els plans d’estudi s’han de renovar, si escau, amb major celeritat que en d’altres centres docents, atès que la necessitat d’estar sempre mirant atentament la societat, que determina l’existència mateixa de la universitat, implica un major acostament a aquesta i un major dinamisme institucional. Els plans d’estudi són els instruments que articulen la connexió entre formació (de professors i d’estudiants) i realitat social.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997