Treball en el medi aquàtic en el procés d’ensenyament del nen autista

Pedro Ángel Baena Beato

Noemí Castilla Gutiérrez

Gracia López-Contreras

*Correspondència: Gracia López Contreras gracia@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Baena Beato, P. A., Castilla Gutiérrez, N., & López Contreras, G. (2010). The Teaching Process of Autistic Children in a Water Environment. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 25-31.

372Visites

Resum

La intenció d’aquest document és fer una reflexió sobre les necessitats educatives del nen autista i les possibilitats de treball en el medi aquàtic. La interacció social limitada es presenta com un dels trets fonamentals de l’autisme, de manera que es relacionen anormalment amb les persones i situacions. És aconsellable per a aquesta població, incrementar l’activitat física extracurricular, d’aquesta forma, les activitats aquàtiques són beneficioses, perquè incrementen la coordinació motriu, l’equilibri, l’atenció, la disciplina i estimulen els subjectes perquè acatin instruccions i compleixin normes establertes. Exerciten, a nivell general, el sistema neuromuscular i a més a més són divertides. La utilització adequada de les característiques intrínseques en el medi aquàtic i el treball, correctament orientat, de continguts fonamentals en el desenvolupament de l’activitat aquàtica, adaptada a persones amb discapacitat motriu: respiració, elasticitat muscular, mobilitat articular, to muscular, equilibri, flotació, desplaçament i relaxació, afavoriran en gran mesura la consecució de progressos en tots els àmbits del practicant autista, físics, psíquics, socials i de relació.

Paraules clau: autisme, educació, medi aquàtic.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'abril de 2008

Acceptat: 14 d'octubre de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010