Transicions en la possessió de la pilota en futbol: del possible al probable.

Julen Castellano Paulis

Abigail Perea Rodríguez

David Álvarez Pastor

*Correspondència: Julen Castellano Paulis julen.castellano@ehu.es

Idioma de l’original

Citació

Castellano Paulis, J., Perea Rodríguez, A., & Álvarez Pastor, D. (2009). Transitions in the ball possession in soccer: from possible to probable. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 75-81.

328Visites

Resum

En aquest estudi hem seleccionat una estructura de disseny que incorpora diferents partits de diferents equips que van jugar l’últim Mundial de Futbol, a través d’un sistema de categories aplicable a cada un dels equips observats exclusivament en la seva acció de joc (possessió de pilota, no possessió de la pilota i pilota aturada). A partir d’un estudi de generalitzabilitat s’ha confirmat que la mostra seleccionada és representativa del conjunt dels partits del mundial. S’ha utilitzat una aplicació informàtica específica per a l’observació, codificació i registre dels esdeveniments esportius, Partit Vision Studio (Perea, Alday i Castellano, 2006). La codificació dels partits ens ha permès de conèixer les seqüències de possessions-no possessions de pilota que durant cada jugada o ‘pilota en joc’ desenvolupen els equips durant la competició. Els resultats mostren que el percentatge de pilotes en joc amb una única possessió o no possessió de la pilota ha augmentat considerablement en els últims anys.

Paraules clau: futbol, generalitzabilitat, observació, possessió de pilota, seqüències.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009