Tendències en l’edició i la millora de la qualitat de les revistes científiques espanyoles de ciències socials

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

505Visites

Resum

Les revistes científiques són una peça clau en el procés de comunicació i divulgació de la producció científica de cada àmbit acadèmic, científic i professional. Les revistes científiques validen i certifiquen el coneixement i comuniquen a tota la societat científica un nou avenç i/o aportació en el seu camp específic per conèixer-lo, refutar-lo o acceptar-lo. Contribueixen decisivament a la legitimació social, acadèmica i professional d’un camp curricular, en el nostre cas el de les ciències socials. A causa del paper estratègic que tenen les revistes científiques en el procés de certificació i comunicació del nou coneixement, aquestes estan sotmeses a un procés exigent d’avaluació. Les revistes científiques espanyoles de ciències socials es troben encara anquilosades en un entorn editorial tradicional i insuficient per a les noves necessitats i reptes d’avui, encara que en un procés de creixent conscienciació per adoptar canvis en la millora de la qualitat. Des del punt de vista de l’edició, resulten encara excessivament tradicionals, són molt genèriques per la seva temàtica i manquen d’especialització en l’orientació científica, estan poc presents en les bases de dades internacionals més rellevants i el seu factor d’impacte és baix. En el seu conjunt, constitueixen una oferta poc atractiva per als articles d’impacte del seu àmbit. Les tendències que es dibuixen entre les revistes científiques de ciències socials en l’entorn més immediat amb perspectives de fixació futura corresponen a la creació o transformació d’aquest tipus de revistes en paper en revistes digitals, amb accés obert (Open Access), que s’especialitzavan en una àrea de coneixement científic singular i amb una orientació científica predominant de la naturalesa dels articles, amb creixent vocació d’internacionalització tant en l’estructura del seu comitè científic com en l’autoria, i oberta a la interactivitat científica per mitjà de la participació activa en les xarxes socials d’Internet: Facebook, Twitter, blog… amb lectors, autors, revisors i editors.

Paraules clau: ciències socials, edició, Espanya, qualitat, revistes científiques, tendències.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2011