Tendències de l’espai esportiu contemporani

Núria Puig

Idioma de l’original

Citació

Puig Barata, N. (1994). Tendencias del espacio deportivo contemporáneo. Apunts. Educación Física y Deportes, 37, 42-48.

441Visites

Resum

L’objectiu d’aquest l’article és mostrar que en l’espai esportiu contemporani coexisteixen tres tendències que són fruit de les transformacions successives que ha sofert l’esport mateix. Aquestes tendències, tot i que han aparegut en diferents moments històrics, no s’anul•len les unes a les altres, sinó que, en general, coexisteixen o se superposen. Són les següents: 1.    Constitutiva. Correspon als primers moments de la gènesi de l’espai esportiu i es relaciona amb l’aparició de l’esport modern. 2.    Racionalitzadora. La característica més destacable és l’adaptació dels espais esportius a la norma esportiva, la qual cosa afavoreix el procés d’internacionalització i massificació de l’esport. 3. Consumista. Caracteritza una nova era dels espais esportius durant la qual esdevenen un producte més de la societat de consum. L’article analitza amb detall les categories que constitueixen cadascuna d’aquestes tendències.

Paraules clau: espai esportiu/esport i societat/sociologia urbana/ sociologia de l'esport, instal·lacions esportives.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1994