Taxonomia de les activitats o de les situacions motrius?

José Hernández Moreno

Ulises Castro Núñez

Heriberto Cruz Cabrera

Guillermo Gil Sánchez

Luz M.ª Hernández Melián

Miriam Quiroga Escudero

Juan Pedro Rodríguez Ribas

Idioma de l’original

Citació

Hernández Moreno, J., Castro Núñez, U., Cruz Cabrera, H., Gil Sánchez, G., Hernández Melián, L. M., Quiroga Escudero, M., & Rodríguez Ribas, J. P. (2000). Taxonomy of the activities or of the motor situations?. Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 95-99.

370Visites

Resum

El present treball és una proposta de taxionomia de les situacions motrius feta des dels suposats epistemològics de la Praxiologia Motriu. La seva construcció s’ha fet a partir dels següents criteris: Els objectius motors de les situacions motrius El tipus d’interacció motriu que es pot donar entre els participants en la situació motriu Les característiques de l’espai d’acció. A partir dels anteriors criteris, les diferents situacions motrius de caràcter lúdic, expressiu i esportiu, s’ha agrupat partint de la seva semblança en la seva lògica interna. S’obvia l’extern a la situació motriu per centrar-se en l’específic i intern. La finalitat del treball és elaborar una classificació o taxonomia de les situacions motrius amb criteris d’especialitat i pertinència espistemològica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000