Taula 7

Capacitat de càrrega perceptual.

IndicadoresMulhacén (n = 119)Monte Perdido (n = 116)Aneto (n = 112)Pica d’Estats (n = 113)Pedraforca (n = 118)Total (n = 578)
Quantitat de persones amb què es van creuarχ² = 93.28, p < .001, Φ = .23
Menys de 10 persones (%)42.97.817.012.424.621.1
Entre 10 i 25 persones (%)38.719.829.532.720.328.2
Entre 26 i 50 persones (%)6.725.023.225.718.619.7
Més de 50 persones (%)11.8
MP A PE P
47.4 M P30.4 M29.2 M36.4 M MP31.0
Percepció de massificacióχ² = 22,74, p < .01, Φ = .14
Escassa (%)7.61.72.71.84.23.6
Acceptable (%)73.959.561.666.455.163.3
Excessiva (%)18.5 MP A P 38.8 M35.7 M31.940.7 M33.0
Satisfacció de visita cimH(4)=4.57, p = .334
Satisfacció (escala Likert 1-5). Mitjana (DE)4.75 (0.59)4.84 (0.39)4.76 (0.52)4.84 (0.41)4.71 (0.59)4.78 (0.51)
Nota: DE = Desviació estàndard; χ² = khi quadrat; Φ = mida de l’efecte. M = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Monte Perdido. A = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Aneto. PE = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Pica d’Estats. P = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Pedraforca.