Taula 7

Distribució de l’IMC en l’alumnat.

IMCNoisNoies
<18 pes insuficient146 (21.9 %)150(20.7 %)
18-25 pes normal455 (68.2 %)516(71.3 %)
25-29 preobesitat51 (7.6 %)47(6.5 %)
>30 obesitat15(2.2 %)11(1.5 %)
Total677 (100 %)724(100 %)