Taula 7

Estadístics descriptius dels tests de tintorera

Tintorera
ValoracióMitjana±DT
Tintorera pretest96.45 ± 11.69
Tintorera posttest 193.39 ± 10.67
Tintorera posttest 293.89 ± 11.95