Taula 6

Motivacions de visita.

VariablesMulhacén (n = 119)Monte Perdido (n = 116)Aneto (n = 112)Pica d’Estats (n = 113)Pedraforca (n = 118)Total (n = 578)
Media (DE)Media (DE)Media (DE)Media  (DE)Media  (DE)Media (DE)Kruskal-Wallis
Per augmentar el sentiment d’autoestima3.5 (1.3) A P3.0 (1.4)2.9 (1.4) M3.3 (1.4)2.9 (1.4) M3.1 (1.4)H(4)=17.17, p < .05
Per desenvolupar les destreses i habilitats3.7 (1.2) MP A3.2 (1.3) M PE P3.2 (1.3) M PE P3.8 (1.1) MP A3.7 (1.1) MP A3.5 (1.2)H(4)=28.53, p < .001
Per aprendre més sobre mi mateix3.5 (1.4) MP A3.0 (1.4) M PE2.9 (1.4) M PE3.5 (1.4) MP A3.3 (1.3)3.2 (1.4)H(4)=18.53, p < .01
Per desafiar-me/posar-me un repte3.8 (1.3)3.6 (1.4)3.5 (1.4)3.9 (1.2)3.6 (1.3)3.7 (1.3)H(4)=4.44, p = .350
Per fer exercici físic4.5 (0.9) MP3.9 (1.1) M PE P4.2 (1.0)4.4 (0.9) MP4.4 (0.8) MP4.3 (1.0)H(4)=27.17, p < .001
Per viure una experiència estimulant i emocionant4.4 (0.9)4.2 (1.1)4.3 (1.1)4.5 (0.8)4.2 (1.0)4.3 (1.0)H(4)=8.98, p = .062
Per alliberar o reduir la tensió3.7 (1.4)
MP A
2.9 (1.4)
M PE P
3.1 (1.5)
M P
3.5 (1.3)
MP
3.8 (1.1)
MP A
3.4 (1.4)H(4)=31.64, p < .001
Per fer alguna cosa impressionant3.3 (1.4)2.9 (1.4)3.1 (1.3)3.3 (1.3)3.0 (1.3)3.1 (1.4)H(4)=10.71, p < .05
Per estar lluny de la multitud de persones3.8 (1.3)
MP
2.9 (1.5)
M P
3.3 (1.5)3.3 (1.4)3.5 (1.4)
MP
3.4 (1.5)H(4)=21.62, p < .001
Per gaudir del paisatge4.7 (0.6)4.7 (0.6)4.6 (0.8)4.7 (0.6)4.6 (0.7)4.7 (0.6)H(4)=2.28, p = .684
Per pensar en els meus valors personals3.6 (1.2)
MP A
3.0 (1.5)
M
3.0 (1.4)
M PE
3.5 (1.3)
MP A
3.4 (1.3)3.3 (1.4)H(4)=19.43, p < .01
Per experimentar emoció3.9 (1.1)3.6 (1.2)3.8 (1.2)4.0 (1.0)3.8 (1.1)3.8 (1.1)H(4)=7.24, p = .124
Per demostrar-me que podia fer-ho3.6 (1.4)3.2 (1.4)3.1 (1.5)3.5 (1.5)3.4 (1.4)3.4 (1.4)H(4)=10.52, p < .05
Per experimentar l’aire lliure4.5 (0.8)
MP
4.2 (1.0)
M
4.2 (1.1)4.4 (0.9)4.4 (0.8)4.3 (0.9)H(4)=12.36, p < .05
Per demostrar a altres que podia fer-ho1.7 (1.2)
PE
1.6 (1.0)
PE
1.7 (1.1)
PE
2.2 (1.4)
M MP A
1.9 (1.2)1.8 (1.2)H(4)=16.12, p < .01
Per observar la bellesa escènica de l’entorn4.7 (0.5)
A
4.6 (0.6)4.4 (0.8)
M
4.6 (0.8)4.6 (0.7)4.6 (0.7)H(4)=10.32, p < .05
Per mantenir/millorar la salut en general4.2 (1.0)
MP A
3.6 (1.1)
M PE P
3.7 (1.3)
M P
4.2 (1.0)
MP
4.3 (0.9)
MP A
4.0 (1.1)H(4)=41.32, p < .001
Per ajudar a alliberar-me de l’ansietat3.3 (1.5)
MP
2.6 (1.4)
M P
2.8 (1.5)2.8 (1.4)3.2 (1.4)
MP
2.9 (1.5)H(4)=21.09, p < .001
Nota: DE = Desviació estàndard; H = Kruskal-Wallis. M = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Monte Perdido. A = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Aneto. PE = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Pica d’Estats. P = Bonferroni post hoc és estadísticament significatiu amb Pedraforca.