Taula 6

Nombre de cigarretes al dia declarat per l’alumnat. 

Nre. cigarretesNoisNoies
1-216(2.4 %)1(0.1 %)
4-59(1.3 %)17(2.3 %)
5-106(0.9 %)14(1.9 %)
152(3 %)2(0.3 %)
Ocasional(0.1 %)4(0.6 %)
Total667 (100 %)724(100 %)