Taula 5

Càrregues creuades (variables latents i observables).

VariableIntel·ligència emocionalResiliènciaSatisfacció vital
Intel·ligència emocional
Valoració de les pròpies emocions.826.629.482
Valoració de les emocions dels altres.604.439.306
Regulació emocional.806.714.521
Ús de les emocions.780.650.453
Resiliència
Competència personal.769.924.617
Acceptació d’un mateix i de la vida.723.910.551
Satisfacció vital.565.587.929