Taula 5

VVariables del model de regressió logística binària que mostren una associació estadísticament significativa amb la producció d’una lesió.

VariablesEstimacióError estàndardRaó de probabilitats (OR)Estadístic zEstadístic de WaldGraus de llibertat (df)p-valor
Constant–0.6640.5920.515–1.1201.2551.263
Esport principal (Voleibol)–1.6130.4700.199–3.43411.7931< .001
Esport principal (Voleibol) + Pràctica d’un segon esport (No)0.9510.4812.5881.9783.9121.048