Taula 5

Regressió logística de les accions dels tres nivells tàctics amb la finalització amb èxit en la defensa.

CriterisOdds ratioInterval de confiança inferiorInterval de confiança superior
Equip1.221.181.26
Petits grups1.31.692.50
Individual5.203.258.32