Taula 5

Rendiment de la rematada del receptor davanter en K1(RR), en funció de la posició del col·locador (PC) i l’existència de transició (TR).

Model bivariat Model multivariableModel factorialModel interacció
n (%)OR (IC95%)pOR (IC95%)pOR (IC95%)pOR (IC95%)p
TR 
TRN 918 (72)0.19 (-0.03; 0.41).0840.2 (-0.03; 0.42).084-0.1 (-0.42; 0.21).515
TRS 366 (29)ref. ref. ref. 
PC
PCS 635 (49)-0.08 (-0.28; 0.13).462-0.08 (-0.28; 0.12).448-0.51 (-0.89; -0.14).007
PCD649 (51)ref.ref.ref.
RR,agrupada*TR 
PCS*TRN460 (36)0.6 (0.16; 1.05).008-0.01 (-0.32; 0.3).949
PCS *TRS175 (14)ref.-0.51 (-0.89; -0.14).007
PCD*TRN458 (36)ref.-0.1 (-0.42; 0.21).515
PCD*TRS191 (15)ref.ref..
Acrònims: n = Nombre de registres de la categoria; OR = Odd Ratios; p = valor de la significació (< .05); TR = Transició recepció rematada; TRN = Transició No; TRS = Transició Sí; RT = Rotació de l’equip en KI; RT1 = Rotació 1, RT2 = Rotació 2; RT3 = Rotació 3; RT4 = Rotació 4; RT5 = Rotació 5; RT5 = Rotació 5; RT6 = Rotació 6; ref. = Categoria de referència. PC = Posició del col·locador; PCS = Col·locador saguer; PCD = Col·locador davanter; RR = Rendiment de la rematada.