Taula 5

Mitjana total 5 partits per posicions.

n = 28n = 25n = 25
DefensesMitjosDavanters
mitjana DEmitjana DEmitjana DE
min jugats42.86 ± 13.0937.28 ± 9.7633.40 ± 5.77 *
m/min totals88.45 ± 19.3592.56 ± 10.3887.92 ± 12.40
m/min jugats160.99 ± 40.17193.15 ± 41.03198.85 ± 26.07 *
DAI/min20.19 ± 9.4228.18 ± 6.9631.31 ± 9.74 *
Distància a esprint/min5.25 ± 4.118.43 ± 4.659.45 ± 5.23 *#
Nombre d’esprints/min.45 ± .36.68 ± .31.82 ± .42 *
Velocitat pic25.48 ± 2.8126.85 ± 1.2427.46 ± 1.68 *
T:D1.24 ± .331.51 ± .331.60 ± .39 *
Acc/min Z115.81 ± 4.5515.37 ± 2.1517.57 ± 2.90
Acc/min Z23.04 ± .993.04 ± .563.28 ± 0.58
Acc/min Z3.62 ± .27.58 ± .18.81 ± .20 *#
Desac/min Z114.11 ± 4.3813.63 ± 1.6515.81 ± 2.90
Desac/min Z22.49 ± .772.62 ± .592.53 ± .57
Desac/min Z3.74 ± .26.71 ± .23.84 ± .26
Diferències significatives amb defenses; # Diferències significatives amb mitjos