Taula 4

Mitjanes (desviacions típiques) i prova t per a la fluïdesa total i l’originalitat total per GTS1 i GTS2.

Fluïdesa total
Mesuraments de preferència lateralNSituació de prova de joc 1Situació de prova de joc 2
M (DT)t (p)gl/dIC 95 dM (DT)t (p)gl/dIC 95 d
Lateralitat de les mansEsquerrans447.22 (2.98)-0.897  (.370)498 -0.141-0.451, 0.1687.52 (2.99)-2.145 (.037)49.218 -0.384-0.744, -0.024
Dretans4566.81 (2.93)6.52 (2.55)
Lateralitat dels peusCostat esquerre537.50 (2.85)-1.739  (.083)498 -0.252-0.536, 0.0327.49 (2.86)-2.618, (.009)498 -0.378-0.661, -0.094
Costat dret4476.76 (2.93)6.50 (2.55)
Dominància ocularCostat esquerre737.50 (3.27)-1.895  (.061)91.827 -0.262-0.538, 0.1267.52 (3.24)-2.677 (.009)86.518 -0.409-0.713, -0.105
Costat dret4276.73 (2.86)6.45 (2.44)
Sentit de rotacióCostat esquerre448.11 (2.94)-3.020  (.003)498 -0.472-0.780, -0.1658.38 (2.97)-4.843 (< .001)498 -0.747-1.051, -0.444
Costat dret4566.72 (2.90)6.43 (2.50)
Lateralitat creuadaCreuada1117.47 (3.04)-2.576  (.01)498 -0.275-0.485, -0.0657.63 (3.02)-4.209 (< .001)151.62 -0.503-0.740, -0.267
No creuada3896.66 (2.88)6.31 (2.39)
Originalitat total
Mesuraments de preferència lateralNSituació de prova de joc 1Situació de prova de joc 2
M (DT)t (p)gl/dIC 95 dM (DT)t (p)gl/dIC 95 d
Lateralitat de les mansEsquerrans4411.15 (7.69)-0.106
(p = .916)
498
-0.016
-0.327,
0.293
13.70 (11.53)-1.867
(.063)
498
-0.293
-0.603,
0.015
Dretans45611.01 (8.69)10.81 (9.62)
Lateralitat dels peusCostat esquerre5311.98 (8.03)-0.852 (p = .394)498 -0.123-0.409 0.16113.77 (11.30)-1.869 (.066)61.22 -0.307-0.636, 0.021
Costat dret44710.91 (8.67)10.74 (9.60)
Dominància ocularCostat esquerre7311.73 (8.83)-0.764 (p = .445)498 -0.096-0.345, 0.15212.75 (10.86)-1.586 (.113)498 -0.200-0.449, 0.047
Costat dret42710.90 (8.57)10.78 (9.62)
Sentit de rotacióCostat esquerre4411.86 (8.32)-0.674 (p = .501)498 -0.106-0.416, 0.20315.41 (10.36)-3.093 (.002)498 -0.484-0.791, -0.176
Costat dret45610.94 (8.63)10.65 (9.68)
Lateralitat creuadaCreuada11111.82 (8.69)-1.112 (p = .267)498 -0.119-0.330, 0.09113.23 (10.90)-2.441 (.016)159.85 -0.283-0.512 -0.054
No creuada38910.79 (8.57)10.45 (9.42)
Nota: gl = graus de llibertat ; d = d de Cohen; IC 95 d = interval de confiança del 95 % per a la d de Cohen.