Taula 4

Comparació d’estimacions de paràmetres estandarditzats d’efectes directes i indirectes de l’equació estructural usuaris totals i modelització respecte al gènere. 

Total corredorsCorredorsCorredoresCorredors masculins versus corredores femenines
Efectes DirectesEfectes IndirectesEfectes DirectesEfectes IndirectesEfectes DirectesEfectes Indirectes
HipòtesiBetaBetaBetaBetaBetaBetaz-score
H.1.ValorOQ.375**.418**.173-.518
H.2.ValorFQ.532**.494**.687**.764
H.3.SatisfaccióOQ.327**.353**.253*.665
H.4.SatisfaccióFQ.258**.239**.375**.887
H.5.SatisfaccióValor.482**.460**.514**.672
H.6.TornarOQ.079.375**.119*.392**-.111.248*-1.156
H.7.TornarFQ.158**.386**.150**.340**.248*.531**.629
H.8.TornarValor.042.340**.037.317**.008.371**-.204
H.9.TornarSatisfacción.706**.690**.722**.295
Nota: **<.01; *<.05 FQ=Qualitat funcional; OQ= Qualitat central; Tornar = Intenció de tornar a participar-hi