Taula 4

Valors estimats dels coeficients relatius (ξρ2(δ)) i absoluts (ξρ2(Δ)) de generalitzabilitat per als dissenys: [CG/O], [O/CG], [OG/C], [C/OG], [OC/G] i [G/OC].  

Suma quadrats tipus IIIGraus de llibertatMitjana quadratsError estàndard%
Observadors [O]0.0020.000.0000.00
Categories [C]116.982422.7500.00415.38
[O][C]3.128840.0370.0000.42
Gols [G]0.00510.000.0000.00
[O][G]0.001020.000.0000.00
[C][G]508.9821420.2380.00270.84
[O][C][G]60.20542840.010.00013.36
r2 = 1.00
Dissenys[CG/O] ξρ2(δ) = .949 y ξρ2(Δ) = .949
[O/CG] ξρ2(δ) = .000 y ξρ2(Δ) = .000
[OG/C] ξρ2(δ) = .000 y ξρ2(Δ) = .000
[C/OG] ξρ2(δ) = .906 y ξρ2(Δ) = .906
[OC/G] ξρ2(δ) = .907 y ξρ2(Δ) = .907
[G/OC] ξρ2(δ) = .000 y ξρ2(Δ) = .000