Taula 4

Proves defectes intrasubjecte en les variables a estudi per a 3r de primària (estimació desfericitat de Greenhouse-Geisser).

glFSeg.ηp2Potènciaa
Encerts/TEMPS110.004.003.179.872
TEMPS * GRUP168.385.000.5981.000
TEMPS * SEXE11.073.306.023.174
TEMPS * GRUP * SEXE10.462.500.010.102
Error (Encerts)46
Errors/TEMPS10.023.995.000.050
TEMPS * GRUP10.573.453.012.115
TEMPS * SEXE10.049.826.001.055
TEMPS * GRUP * SEXE10.280.599.006.081
Error (Errors)46
Encerts Nets / TEMPS18.762.005.160.826
TEMPS * GRUP162.466.000.5761.000
TEMPS * SEXE10.847.362.018.147
TEMPS * GRUP * SEXE10.568.455.012.114
Error (Encerts nets)46
Índex de control impulsivitat / TEMPS10.089.766.002.060
TEMPS * GRUP14.326.043.086.531
TEMPS * SEXE10.457.502.010.102
TEMPS * GRUP * SEXE11.238.272.026.193
Error (ICI)46
Nota: a. Sha calculat utilitzant alfa = .05